เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันในรายการ Rama Talent

นายเจตนิพัทธ์ จันทร์พลับ และนายนวกานต์ พงษ์เภตรา ชั้น ม./

เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันในรายการ Rama Talent รายการสาระความรู้เพื่อสุขภาพความรู้เกี่ยวกับแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รามาชาแนล ในช่องTrue Visions 42 และ YouTube Rama Channel และ www.ramachannel.tv โดยได้ลำดับที่ 4 ของรายการได้รับเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *