คลังความรู้การงานอาชีพ ฯ โดย ทรูปลูกปัญญา

คลังความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย ทรูปลูกปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง คลิกเพื่อเข้าสู่คลังความรู้

Read More

Robocup Asia-Pacific 2017 (14-17 ธันวาคม 2560) ไบเทคบางนา

Robocup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia Pacific 2017 ครั้งแรกของประเทศกับงานเฉพาะด้านหุ่นยนต์ พบกับนิทรรศการที่รวมบริษัทยักษ์ใหญ่และผู้ประกอบการจากนานาชาติ กิจกรรม Start Up Pitching ที่เปิดให้ผู้ลงทุนและเหล่า Startup ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม รวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน จาก 25 ประเทศ และการประชุมที่รวมนักวิชาการแนวหน้าด้านหุ่นยนต์ระดับโลก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน Thailand Robotics Week 2017 และ …

Read More

การแข่งขันการใช้งานโปรแกรมนำเสนอ (วันวิชาการ)

การแข่งขันใช้โปรแกรมนาเสนอ (Powerpoint 2013) วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร หัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาการศึกษาของชาติ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 2   ..รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More